Distocide

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén bao phim chứa: Praziquantel 600 mg.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 1 vỉ x 4 viên.

Mô tả

THÀNH PHẦN Mỗi viên nén bao phim chứa: Praziquantel 600 mg.


CHỈ ĐỊNH Sán máng (S. haematobium, S. japonicum, S. mansoni), sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensis), sán phổi Paragonimus, sán Opisthorchis, sán ruột, sán dây, ấu trùng sán ở não.