Cơ hội nghề nghiệp

TUYỂN DỤNG QA

Bạn đang tìm kiếm việc làm? Bạn muốn tìm nơi phát triển bản thân và thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai? Đừng ngần ngại mà hãy gia nhập đại gia đình SHINPOONG PHARMA ngay! Vị trí SHINPOONG đang tuyển dụng: Nhân...

TUYỂN DỤNG QC

Bạn đang tìm kiếm việc làm? Bạn muốn tìm nơi phát triển bản thân và thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai? Đừng ngần ngại mà hãy gia nhập đại gia đình SHINPOONG PHARMA ngay! Vị trí SHINPOONG đang tuyển dụng: Nhân...

[HN] – TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN

Bạn đang tìm kiếm việc làm? Bạn muốn tìm nơi phát triển bản thân và thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai? Đừng ngần ngại mà hãy gia nhập đại gia đình SHINPOONG PHARMA ngay! Vị trí SHINPOONG đang tuyển dụng: Trình...