Antanazol

THÀNH PHẦN
Mỗi tuýp chứa: Ketoconazole 2%.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 1 tuýp 10 g.

Mô tả

THÀNH PHẦN Mỗi tuýp chứa: Ketoconazole 2%


CHỈ ĐỊNH Nấm thân (lác, hắc hào), nấm bẹn, nấm bàn tay/bàn chân. Candida ngoài da (viêm âm hộ), lang ben, viêm da tiết bã.