Alzental

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén bao phim chứa: Albendazole 400 mg.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 1 vỉ x 1 viên, Hộp 1 vỉ x 2 viên, Hộp 1 vỉ x 4 viên, Hộp 2 vỉ x 2 viên, Hộp 5 vỉ x 1 viên, Hộp 10 vỉ x 1 viên.

Mô tả

THÀNH PHẦN Mỗi viên nén bao phim chứa: Albendazole 400 mg.


CHỈ ĐỊNH Giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun móc (Ancylostoma duodenale, Necator americanus), giun tóc (Trichuris trichiura), giun lươn (Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis).