Cristan

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén đặt âm đạo chứa: Clotrimazole 100mg.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 1 vỉ x 6 viên.

Mô tả

THÀNH PHẦN Mỗi viên nén đặt âm đạo chứa: Clotrimazole 100mg.


CHỈ ĐỊNH Nhiễm Candida ở âm đạo.