Tin tức

🎉 𝗦𝗛𝗜𝗡𝗣𝗢𝗢𝗡𝗚 𝗣𝗛𝗔𝗥𝗠𝗔 & SẢN PHẨM 𝗩𝗔𝗥𝗢𝗚𝗘𝗟 VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG “NGÔI SAO THUỐC VIỆT” LẦN 2 DO BỘ Y TẾ TRAO TẶNG

Với nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe như: chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực và cộng điểm ưu tiên, 𝗦𝗵𝗶𝗻𝗽𝗼𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 đã tự tin đưa sản phẩm chủ lực của mình - Hỗn dịch uống 𝗩𝗮𝗿𝗼𝗴𝗲𝗹...