Rosiden

THÀNH PHẦN
Mỗi tuýp SHINPOONG ROSIDEN S chứa: Piroxicam 0,5%.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Tuýp 20 g, Tuýp 50 g.

Mô tả

THÀNH PHẦN

Mỗi tuýp SHINPOONG ROSIDEN chứa: Piroxicam……….. 0,5%


CHỈ ĐỊNH Đau, viêm và cứng khớp như thấp khớp, bong gân, căng cơ, ….
Thoái hoá khớp nhẹ ở đầu gối, chấn thương cơ xương cấp, viêm quanh khớp, viêm mỏm cầu lồi, viêm gân/bao gân.