Aclon

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén bao phim chứa: Aceclofenac 100 mg.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Mô tả

THÀNH PHẦN Mỗi viên nén bao phim chứa: Aceclofenac 100 mg


CHỈ ĐỊNH Giảm đau, kháng viêm trong thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm tát sống cứng khớp.