SP Lerdiphin

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén bao phim chứa: Lercanidipine HCl 10 mg.


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Mô tả

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén bao phim chứa: Lercanidipine HCl 10 mg


CHỈ ĐỊNH Tăng huyết áp nhẹ – trung bình (đơn trị/phối hợp thuốc hạ áp khác: beta-blocker, thuốc lợi tiểu, ACEI).