DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG : SHINPOONG - XUÂN CANH TÝ, LỘC VÀNG NHƯ Ý

CÔNG TY DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO VIỆT NAM
VÌ SỨC KHỎE MỌI NGƯỜI

Tên khách hàng

Giải

Nội dung giải

Số lượng giải trúng

 

Công Ty Cổ Phần Dược Hồng Hòa

Nhất

5 chỉ vàng 999.9

1

 

Nhà Thuốc Yến Châu

Nhì

2 chỉ vàng 999.9

1

 

Nhà Thuốc Minh Hà

Nhì

2 chỉ vàng 999.9

1

 

Quầy Thuốc Kim Luyến

Ba

1 chỉ vàng 999.9

1

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hồng Sâm

Ba

1 chỉ vàng 999.9

1

 

Nhà Thuốc Anh Khoa

Ba

1 chỉ vàng 999.9

1

 

Quầy Thuốc Số 247

Ba

1 chỉ vàng 999.9

1

 

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Vân Hồ

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Tây Hồ

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Hiền Hà

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Minh Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hồng Phước

Khuyến khích

100.000 đồng

9

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thái Bình Dương

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty Cổ Phần Holipharm

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Công Ty TNHH DP Trang Phượng

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Thanh Bình

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Bach

Khuyến khích

100.000 đồng

12

 

Nhà Thuốc Đức

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Bích Huy

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phi Số 2

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Thu Lan

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Đức An Ii

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc 28 Thành Công

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Châu Khuê - Nhà Thuốc Số 1

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Linh Đan

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hạnh Phúc

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Thanh Tùng

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hồng Hà

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Tiệp Tươi

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phi Số 3

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phương Linh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Gia Huy

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Nguyễn Luận

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hòa Mai

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Mai Hòa

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp An Phú

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Vtyt Dongkuk

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Vật Tư Y Tế Hà Linh

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Trình Y Tế Hà Nội

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty Cổ Phần Hapu

Khuyến khích

100.000 đồng

9

 

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Vi - Intex

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Y Tế Thành Nam

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty Cổ Phần Tanaphar

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Dược Vật Tư Y Tế Gia Bảo

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty Cp Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Anh

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Đức Long

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hugico

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Quốc Tế Nam Khánh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Linh Kiệt

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bảo Hà

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quỳnh Lan

Khuyến khích

100.000 đồng

11

 

Quầy Thuốc Minh Thành

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Hồng Phúc

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Thanh Tuyền

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc 87

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Hữu Thành

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Quầy Thuốc Hoàng Oanh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Minh Minh Khôi

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Minh Minh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Kim Cương

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Trung Nghĩa

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Anh Khải

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Như Mười

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc 950

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Tân Khai

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Như Mai

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Đại Lý Thuốc Tư Thái

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Công Ty TNHH Trung Sơn Alpha

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Cao Bằng

Khuyến khích

100.000 đồng

7

 

Nhà Thuốc Đông Giang

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Thịnh Đức Xuyên

Khuyến khích

100.000 đồng

7

 

Nhà Thuốc An Phước 2

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Hoàng Hồng Đức

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Phương Anh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Bảo Bảo

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Lan Anh 2

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Vàng

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Ý Thiên

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai

Khuyến khích

100.000 đồng

7

 

Công Ty TNHH Đông Phương Hồng

Khuyến khích

100.000 đồng

48

 

Quầy Thuốc Hòa Hồng

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Cty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Thành

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Dịch Vụ Y Tế Khánh Hội

Khuyến khích

100.000 đồng

42

 

Nhà Thuốc Bảo Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phú Lâm

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Trường Sinh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Diệu Hiền

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phú Cường

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Kiều Linh

Khuyến khích

100.000 đồng

11

 

Công Ty Cổ Phần Dược - Vật Tư Y Tế Lai Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Công Ty Cổ Phần Dược Nam Định

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Hòa Bình

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Dương Hằng

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Quầy Thuốc Kim Thanh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Trung Việt

Khuyến khích

100.000 đồng

13

 

Quầy Thuốc Kim Khang

Khuyến khích

100.000 đồng

18

 

Công Ty Cổ Phần Sao Mai

Khuyến khích

100.000 đồng

16

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoàng Lan

Khuyến khích

100.000 đồng

28

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Nghị

Khuyến khích

100.000 đồng

66

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hải Nga

Khuyến khích

100.000 đồng

27

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Long

Khuyến khích

100.000 đồng

37

 

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Cường Mùi

Khuyến khích

100.000 đồng

26

 

Nhà Thuốc Đa Phúc - Hai Bà Trưng

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ydc Việt Mỹ

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Đại An

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc An Khánh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sơn Hà

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Xuân Túc

Khuyến khích

100.000 đồng

17

 

Quầy Thuốc Số 25 - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Ngọc Đông

Khuyến khích

100.000 đồng

55

 

Nhà Thuốc Ngọc Yến

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Khai Minh 2

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Kiên Cường

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Thiên Kim

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thái Ngọc

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Bích Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Linh Ngọc

Khuyến khích

100.000 đồng

70

 

Nhà Thuốc Phát Đạt

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc An Trí

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Bảo Dung

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hoa Hồng

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Kim Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thiện Đức

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hà Thanh Pharmacy

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Thanh Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ngọc Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hồng Huệ

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Phúc Bảo

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thanh Bình

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Quầy Thuốc Số 88

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Trúc Quỳnh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Thảo Quyên

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Thiện Hòa

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Minh Phụng

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Tiến Phong

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Ngọc Duyên

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Tiến Hưng

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Tú Trân

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Nhân Ái

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hồng Huệ

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Thùy Dương

Khuyến khích

100.000 đồng

13

 

Quầy Thuốc Như Kim

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Quầy Thuốc Thùy Trinh

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Ân Thiên Phúc 2

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Trần Thị Ngọc Bích

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Ngọc Điều

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Đức Thịnh Mekong

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Vương Ninh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tây Nam Bộ

Khuyến khích

100.000 đồng

14

 

Công Ty Dược Phẩm Và Vtyt Phương Anh

Khuyến khích

100.000 đồng

23

 

Nhà Thuốc Phước Thiện

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Nguyệt

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Dapharco 33

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Dapharco 52

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Dapharco 65

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Thanh Nhã

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Hồng Thịnh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thảo My

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Lan Uyên

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thanh Nhân

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hải Nam

Khuyến khích

100.000 đồng

11

 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hà Thành

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Quầy Thuốc Nhân Hồ

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Trường An

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ngọc Sơn

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phương Dung

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Hiền

Khuyến khích

100.000 đồng

57

 

Nhà Thuốc Thanh Hảo Trang

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc 455

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Quầy Thuốc Vân Duyên

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Hiệp Đăng

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Quầy Thuốc Cẩm Phượng

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Quầy Thuốc Trang Nhung

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Đại Lý Thuốc An Huy

Khuyến khích

100.000 đồng

9

 

Nhà Thuốc Hồng Thu

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Xuân Hồng

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Hồng Hải

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thúy An

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Thanh Mai_G.Vấp

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Thiên Phước

Khuyến khích

100.000 đồng

27

 

Nhà Thuốc Tuyết Chi

Khuyến khích

100.000 đồng

24

 

Nhà Thuốc Mai Trang

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ngọc Anh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Huy Phong

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Nhà Thuốc Thanh Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Quốc Long

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Ngọc Trang

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Trường Thịnh

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Ngôi Sao

Khuyến khích

100.000 đồng

41

 

Nhà Thuốc Thanh Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Chi Lan

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Nhà Thuốc Hoàng Trí

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Minh Khôi 1

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Nhà Thuốc Trung Việt

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phú Cường

Khuyến khích

100.000 đồng

78

 

Nhà Thuốc Hồng Nhân

Khuyến khích

100.000 đồng

9

 

Nhà Thuốc Kim Nga

Khuyến khích

100.000 đồng

19

 

Nhà Thuốc Đạt Duy

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Minh Thanh

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Cường Trang

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Hòa Bình

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Ngọc Bích

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Tú Hương

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Á Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Minh Trí

Khuyến khích

100.000 đồng

20

 

Nhà Thuốc Thúy Phượng

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Phú Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thanh Loan

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Đức Trí

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Kim Sa

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Văn Minh

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Huỳnh Minh

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Tâm Hiền 1

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Kim Châu 2

Khuyến khích

100.000 đồng

24

 

Đại Lý Thuốc Số 32

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Đức Nguyên 5

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hà Vân

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Thúy Liễu

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Thu Thảo

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phú Quang

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Mỹ Kim

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà thuốc Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Lan Anh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Đức Mạnh

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Trân Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Như Lan

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Miếu Nổi

Khuyến khích

100.000 đồng

23

 

Nhà Thuốc Thu Nguyệt

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Bảo Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Kim Cúc

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Bích Thanh

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Kiều Nhi 2

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Thanh Tuyền

Khuyến khích

100.000 đồng

7

 

Nhà Thuốc Ngọc Ánh

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc 499

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Toàn Tâm 2

Khuyến khích

100.000 đồng

20

 

Nhà Thuốc Thanh Bình 1

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Đức Hải

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Nhà Thuốc Minh Trí

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Kim Chi

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Thái Phú 79

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Số 42

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Minh Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ý Huyền

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Minh Anh

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Hòa Mai

Khuyến khích

100.000 đồng

23

 

Nhà Thuốc Mai Uyên

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Thanh Thanh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Kim Dung

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Minh Hiền

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Bình Dân

Khuyến khích

100.000 đồng

20

 

Nhà Thuốc Tiến Trang

Khuyến khích

100.000 đồng

13

 

Nhà Thuốc Ngọc Giàu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Như Hà

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Đức Thịnh

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Nguyễn Thông

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Kim Ngọc

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Năm Tốt

Khuyến khích

100.000 đồng

25

 

Nhà Thuốc Diệu Minh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Chỉnh Trang

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Thiên An

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hồng Phúc

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hồng Minh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Bảo Quỳnh

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Nhà Thuốc Sài Gòn

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phúc

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Hồng Hạnh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Phương My

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Quang Hy

Khuyến khích

100.000 đồng

25

 

Nhà Thuốc Ông Tạ

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc 183

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Khải Hoàn 1

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Quỳnh Hương

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Thanh Long

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Vạn Kiếp

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Hường

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Minh Hoàng

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Minh Diệu

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Đại Lý Thuốc Số 44

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ngọc Bích

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Thu Ngân

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Minh Chương

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Nam Lộc

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Giáng Sinh 4

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Trân Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Mỹ Châu 9

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Số 02

Khuyến khích

100.000 đồng

8

 

Nhà Thuốc Hiền Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Phước An

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Nhật Tân

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ngân Minh Phát

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Chi Bảo

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Minh Yến 1

Khuyến khích

100.000 đồng

5

 

Nhà Thuốc Thanh Hương

Khuyến khích

100.000 đồng

28

 

Nhà Thuốc Bảo Liên

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Ngọc Khánh

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Tâm Việt

Khuyến khích

100.000 đồng

20

 

Nhà Thuốc Lâm Sơn

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Đông Hiền

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Anh Tuấn

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Hiền Ngọc Dược

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Hoàn Mỹ 1

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Kim Oanh

Khuyến khích

100.000 đồng

3

 

Nhà Thuốc Thái Vy

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Đông Quang

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Mc Pharmacy

Khuyến khích

100.000 đồng

10

 

Nhà Thuốc Toàn Tâm 10

Khuyến khích

100.000 đồng

14

 

Nhà Thuốc Minh Khuê

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Nguyễn Văn Nghi

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Toàn Tâm

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Đại Trường Sinh

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc 40

Khuyến khích

100.000 đồng

6

 

Nhà Thuốc Ngọc Châu

Khuyến khích

100.000 đồng

12

 

Nhà Thuốc Thiên Phượng

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Tân Việt

Khuyến khích

100.000 đồng

4

 

Nhà Thuốc Minh Duy

Khuyến khích

100.000 đồng

24

 

Nhà Thuốc Thuận Phong

Khuyến khích

100.000 đồng

11

 

Nhà Thuốc Hiệp Phước

Khuyến khích

100.000 đồng

2

 

Nhà Thuốc Tâm Trí

Khuyến khích

100.000 đồng

1

 

Nhà Thuốc Thiên Phước

Khuyến khích

100.000 đồng

24

 

Nhà Thuốc Trường Sinh

Khuyến khích

100.000 đồng

6